R2R-specialistennetwerk | LOGIN

Wat is de ladder?

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Opdrachtgevers die de ladder inzetten belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met fictieve korting op de inschrijfprijs.

Voordeel bij gunning

Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces. Met Roof2Roof neemt u deel aan een keteninitiatief en klimt u direct op de CO2-prestatieladder.

Deelname aan keteninitiatief

Bij het vaststellen van de CO2-prestatie wordt per niveau beoordeeld hoe het bedrijf scoort. Daarbij wordt steeds vanuit vier invalshoeken gekeken, namelijk: inzicht, reductie ambitie, transparantie en samenwerking. Invalshoek D (samenwerking en innovatie), omvat participatie in sector- en keteninitiatieven. Roof2Roof is een keteninitiatief dat bijdraagt aan de verlaging van CO2-emissies in de keten. Door deelname aan de Roof2Roof-keten geeft u concreet invulling aan sectie 2D en 3D van de CO2-prestatieladder.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Roof2Roof en de CO2-prestatieladder kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij vertellen u graag meer over de voordelen van Roof2Roof voor uw organisatie. 

Nieuws uit het veld

CE-markering voor Roof2Road bitumen voor de wegenbouw

Roof2Road geeft een belangrijke impuls aan de circulaire economie met het behalen van een CE-markering op gerecyclede bitumen voor de wegenbouw. Het is de laatste stap om de bitumenkringloop van Roof2Road te sluiten: van dakbedekking naar asfalt.

Lees verder...