R2R-specialistennetwerk | LOGIN

Wat is de ladder?

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Opdrachtgevers die de ladder inzetten belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met fictieve korting op de inschrijfprijs.

Voordeel bij gunning

Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces. Met Roof2Roof neemt u deel aan een keteninitiatief en klimt u direct op de CO2-prestatieladder.

Deelname aan keteninitiatief

Bij het vaststellen van de CO2-prestatie wordt per niveau beoordeeld hoe het bedrijf scoort. Daarbij wordt steeds vanuit vier invalshoeken gekeken, namelijk: inzicht, reductie ambitie, transparantie en samenwerking. Invalshoek D (samenwerking en innovatie), omvat participatie in sector- en keteninitiatieven. Roof2Roof is een keteninitiatief dat bijdraagt aan de verlaging van CO2-emissies in de keten. Door deelname aan de Roof2Roof-keten geeft u concreet invulling aan sectie 2D en 3D van de CO2-prestatieladder.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Roof2Roof en de CO2-prestatieladder kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij vertellen u graag meer over de voordelen van Roof2Roof voor uw organisatie. 

Nieuws uit het veld

Roof2Roof start 10/10 met inname in Almere

Op de “dag van de duurzaamheid” opent Roof2Roof de poorten van een nieuwe inname- en verwerkingslocatie in Almere. Wegens eigen succes liep Roof2Roof tegen de capaciteitsgrenzen aan van het Recyclecentre in Zutphen. Door de vestiging op het terrein van Vijfhoek Recycling Almere kan de inname van gekwalificeerde bitumineuze dakbedekking per direct worden hervat en is deze ook voor de toekomst gegarandeerd.

Lees verder...