R2R-specialistennetwerk | LOGIN

Eerste resultaten samenwerking Roof2Roof en BRN veelbelovend

Hoogwaardige recycling van bitumen daken krijgt steeds meer bekendheid en het volume ervan groeit gestaag. In 2015 zijn door Roof2Roof zo’n 100 daksloopprojecten uitgevoerd waarbij in totaliteit zo’n 321.000 m2 oude bitumen daken zijn gerecycled tot grondstoffen voor de productie van nieuwe dakrollen.


Daarmee werd maar liefst 1400 kg ton CO2 bespaard ten opzichte van reguliere verwerking en productie.  Vol trots zijn deze maand door Bitumen Recycling Nederland (BRN) de eerste CO2-certificaten uitgereikt aan Roof2Roof-specialisten voor hun bijdrage aan een nieuwe circulaire economie.

In 2015 heeft BRN, een initiatief van de brancheverenigingen VEBIDAK en Probasys Benelux, een partnerovereenkomst gesloten met Roof2Roof om de hoogwaardige recycling van bitumen dakbedekking een verdere impuls te geven. Met succes, want door de samenwerking tussen Roof2Roof en BRN heeft bitumenrecycling van daken in Nederland een enorme vlucht genomen. Roof2Roof fungeert daarbij als faciliterende en uitvoerende organisatie en BRN als stimulerende en controlerende partij. 

Roof2Roof organiseert en faciliteert de hoogwaardige recycling van bitumen daken. Samen met alle betrokken ketenschakels maakt Roof2Roof van oude daken weer grondstoffen voor nieuwe dakrollen. Van dak tot dak dus, zonder kwaliteitsverlies van de oorspronkelijke bitumen (fossiele) grondstoffen. Om de kwaliteit en samenstelling van de grondstoffen te garanderen heeft Roof2Roof een eigen methode en landelijke infrastructuur opgezet voor de beoordeling, inzameling en verwerking van schoon en gescheiden bitumen dakafval. Kenmerkend voor de Roof2Roof-methode is dat bij een daksloopproject op het dak vooraf al wordt beoordeeld of het dak geschikt is voor hoogwaardige recycling. Alleen geschikte daken worden door Roof2Roof ingenomen. De ontmanteling van het dak wordt vervolgens uitsluitend uitgevoerd door bij Roof2Roof aangesloten professionele dakbedekkingsbedrijven en sloopaannemers. Het schone en gescheiden bitumineuze dakmateriaal wordt in het Roof2Roof Recyclecentre te Zutphen per soort bitumen op klantspecificatie verwerkt tot grondstoffen voor de productie van nieuwe dakrollen. De integrale ketenaanpak van bitumenrecycling op daken heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen. Het is daarom niet verwonderlijk dat ook de wegenbouw momenteel de toepassing van bitumen dakrecyclaat in nieuw asfalt onderzoekt.

Om de gehele projectketen de zekerheid te geven dat bitumen dakbedekking daadwerkelijk hoogwaardig wordt gerecycled, heeft BRN een eigen certificaten systeem opgezet. De eerste CO2-certificaten zijn deze maand in Dordrecht uitgereikt aan 2 koplopersbedrijven binnen het Roof2Roof-specialistennetwerk: sloopaannemer Dusseldorp uit Lichtenvoorde en dakbedekkingsbedrijf Udo uit Uden en Raamsdonksveer. Binnenkort ontvangen ook de andere Roof2Roof-specialisten een BRN-certificaat voor hun Roof2Roof-activiteiten in 2015. Deze certificaten zullen ook hun weg vinden naar opdrachtgevers van renovatie- en sloopprojecten, zoals woningcorporaties, overheden en vastgoedbedrijven. Een mooie beloning en bewijs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het sluiten van de materiaalketen op daken. 

BRN en Roof2Roof verwachten dat het volume van bitumenrecycling op daken nog enorm kan en zal groeien. Steeds meer organisaties ontdekken de voordelen van bitumenrecycling en doen mee. Voor 2016 wordt een verdubbeling verwacht in het aantal projecten en in de te realiseren CO2-reductie. Daarmee draagt hoogwaardige recycling van bitumen daken direct bij aan het realiseren van de CO2- doelstellingen van de Nederlandse staat om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius in 2100 te houden

Nieuws uit het veld

Gemeente Dronten; rijden over het oude dak van zwembad overboord

 

 

9-10-2020

PERSBERICHT

Automobilisten die over enige tijd over het nieuwe asfalt van De Zuid rijden, rijden daarmee over het oude dak van zwembad Overboord. Daarmee heeft Dronten een landelijke primeur, die op vele terreinen goed is: voor de portemonnee, voor het milieu, voor het wegdek en voor de asfaltindustrie. Maar dat behoeft misschien wel enige uitleg. Wethouders Irene Korting van verkeer en Ton van Amerongen van duurzaamheid voorzien daar graag in.

Nederlandse primeur

Het oude ‘bitumendak’ van zwembad Overboord is door Roelofs, specialist in infrastructuur, verwerkt in het nieuwe asfalt op project De Zuid. Een primeur in Flevoland, maar ook een nationale primeur. Het is namelijk voor het eerst dat bitumen, afkomstig van een dak uit de gemeente, daadwerkelijk gebruikt wordt voor nieuwe wegbedekking in dezelfde gemeente. ‘Het is een uitermate innovatieve toepassing waarmee Dronten voorop loopt,’ zegt wethouder Irene Korting trots. ‘Een mooie uitdaging om op allerlei terreinen zo duurzaam mogelijk en circulair bezig te zijn. In de wereld van mobiliteit en infrastructuur geldt dat ook. Daarom is dit zo’n mooi project waar dingen slim samenkomen.’ Ton van Amerongen vult aan: ‘Het sluit aan bij de ambities die we lokaal en regionaal hebben op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. En het is financieel ook nog aantrekkelijk. De aanleg kost net zo veel, maar deze wegbedekking heeft een langere levensduur dan het traditionele asfalt.’

Veel voordelen

Voor de techniek schuift Gerben Bijker aan. Hij is van Roof2Road, het bedrijf dat deze innovatie stimuleert en een samenwerking hiervoor is aangegaan met vijf bedrijven in de asfaltindustrie. De bitumendakbedekking afkomstig van oude daken worden door hen verwerkt tot bruikbare grondstof voor asfaltproducenten. ‘Tot nog toe was het zo dat deze dakbedekking na sloop of renovatie van een gebouw naar de afvalverbrander ging,’ legt hij uit. ‘Maar ook de asfaltbranche is op zoek naar alternatieven en verduurzaming. Bitumen is een onderdeel van asfalt en wordt gewonnen uit ruwe aardolie. Door de energietransitie wordt goede bitumen echter steeds schaarser: Olieraffinaderijen sluiten en aardolie wordt steeds verder gekraakt voor de productie van brandstoffen, waardoor er minder bitumen overblijft.’

En dakbedekking bevat goede bitumen. ‘Dakbedekking gaat gemiddeld 30 tot 40 jaar mee en dat is langer dan de levensduur van een asfaltweg. Het is een betere kwaliteit dan het bitumen dat doorgaans in de asfaltindustrie gebruikt wordt. Het gevolg is dat asfalt waar bitumen van daken in verwerkt zit een langere levensuur heeft en ook sterker is. Er is genoeg bitumen dakbedekking voorhanden om ons van een vaste aanvoer te voorzien. We werken daarvoor samen met slopers en dakdekkers. Voor hen is het financieel aantrekkelijk die als grondstof voor de asfaltindustrie te kunnen aanleveren. De aanlegkosten van wegen die van dit soort asfalt gebruik maken zijn gelijk, maar door de langere levensduur is het dus uiteindelijk goedkoper.’

Investering

Vandaar dat een vijftal asfaltbedrijven de handen ineen hebben geslagen en de toepassing van bitumendaken in asfalt grootschalig willen toepassen en promoten. Roelofs, het bedrijf dat De Zuid gaat asfalteren, is één van die bedrijven. Marco Kok van Roelofs vult aan: ‘Wat eerst afval was, is zo grondstof geworden waarmee de kwaliteit van het asfalt ook nog eens toeneemt en dat sluit goed aan op de duurzaamheidsambities van ons bedrijf. Daarnaast leende De Zuid zich goed om dit soort nieuwe ontwikkelingen te implementeren omdat het in bouwteam samen met gemeente wordt gerealiseerd, het ontwerp kon dan ook heel snel aangepast worden zonder dat dit ten koste ging van de voortgang van project. Door bitumen van daken te gebruiken, boren we een nieuwe markt qua grondstoffen aan voor de asfaltproductie. De toepassing vergt wel een extra investering bij de asfaltproductie maar deze is te verwaarlozen bij grootschalige toepassing, waar wij met elkaar in geloven. Opdrachtgevers zoals gemeente Dronten, die zich hiervoor openstellen, zijn daarbij van groot belang.’

Innovatieve ontwikkeling

Dit initiatief is ontstaan vanuit het Platform Circulair Flevoland, dat dit soort ketensamenwerkingen aanjaagt. Dat is één van de redenen dat Dronten er trots op is als eerste gemeente in Nederland de dakbedekking van een onlangs gesloopt gebouw, het oude zwembad Overboord, te kunnen gebruiken bij de asfaltering van De Zuid. ‘Dat spreekt toch tot de verbeelding, dat je straks eigenlijk over het oude dak van Overboord rijdt,’ zegt Irene Korting. ‘We geven graag de ruimte aan deze innovatieve ontwikkeling en hebben daarbij ook oog voor een stukje van onze historie.’ De asfaltering van De Zuid is het eerste project. Als dat bevalt, kan het vaker worden toegepast.’ Ook wethouder Ton van Amerongen is blij. ‘Niet alleen vanuit mijn portefeuille ‘financiën’, maar ook vanuit mijn portefeuille ‘Milieu en duurzaamheid’. Het is natuurlijk geweldig dat een product dat eerst als afval werd weggegooid, nu op een goede manier hergebruikt kan worden. Dat zorgt uiteindelijk ook weer voor een lagere milieubelasting en minder CO2-uitstoot, omdat het nu niet meer verbrand hoeft te worden. En er is inderdaad genoeg bitumen voor handen. Bij de sloop van panden in het Hanzekwartier zal wellicht ook het nodige vrijkomen. Dat kan misschien weer worden gebruikt voor de asfaltering van andere wegen. Tel daarbij dat hiermee de kwaliteit van het asfalt toeneemt, en het dus gaat om de upcycling van asfalt, en je snapt ons enthousiasme.’

Nieuwe verbindingen

‘Het is mooi dat we als college deze unieke ‘nieuwe verbinding’ kunnen aanleggen en dat we Dronten daarmee ook landelijk op kaart te zetten. Zowel vanuit de portefeuille duurzaamheid als vanuit portefeuille verkeer en vervoer komen onze wegen mooi samen ’, besluit Irene Korting. Het werk vindt gefaseerd plaats en eindigt juli 2021 ter hoogte van De Boeg. Daarna wordt het gedeelte geasfalteerd van De Boeg tot Landmaten. Dat laatste betreft een deklaag waarin R2R nog niet wordt toegepast.

Wat zijn bitumen?

Bitumen is een van nature vloeibaar mengsel van verschillende koolwaterstoffen die voorkomen in ruwe aardolie. Bij de raffinage van ruwe aardolie kan het mengsel gescheiden worden van de andere bestanddelen van aardolie, zoals nafta, benzine of diesel, en blijft het als zwaarste bestanddeel achter. Het kan ook in de natuur zelf gevormd worden. Bitumen wordt onder andere gebruikt als bedekking van platte daken en als bestanddeel van asfalt.