R2R-specialistennetwerk | LOGIN

Pilot Roof2Road van start!

Roof2Roof is niet alleen meer 'van dak tot dak', maar sinds kort ook ‘van dak tot weg’: Roof2Road. De gemeente Borne had 26 april 2016 de primeur. In Borne werd met succes een nieuwe duurzame asfaltweg aangelegd met gerecycled bitumen dakmateriaal van Roof2Roof.


Roof2Roof (R2R) organiseert en faciliteert de recycling van daken. R2R heeft een volledig gecontroleerd systeem voor inname en verwerking van bitumen daken tot grondstoffen voor de productie van nieuwe dakrollen. Het dakmateriaal komt niet uit het afvalcircuit, maar wordt rechtstreeks ingezameld van sloop-en renovatieprojecten via een eigen landelijk netwerk van R2R-specialisten. Het oude bitumen dak van elk individueel project wordt geïnspecteerd, geanalyseerd en beoordeeld op geschiktheid voor R2R-recycling. Een belangrijk onderdeel hierin is het vaststellen van de aanwezigheid van teer en asbest. Als dit aanwezig is wordt het dak afgekeurd en niet ingenomen door R2R. Het dak zal dan in het reguliere afvalcircuit worden afgevoerd. Indien het dak geschikt is voor R2R-recycling wordt het schoon en gescheiden dakmateriaal per soort bitumen (met een eigen landelijke containerservice) afgevoerd naar het Roof2Roof Recyclecentre in Zutphen. Daar worden het ingenomen materiaal gescheiden opgeslagen en op specificatie van de klant verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

Het succes en de resultaten van het Roof2Roof-systeem bleven niet onopgemerkt voor de asfaltindustrie. Door het gecontroleerde proces waren de bitumen grondstoffen immers ook uitermate geschikt voor verwerking in asfalt. Roof2Road was daarmee geboren. Het pilotproject in een nieuwbouwwijk in Borne is het eerste concrete resultaat van de ketensamenwerking tussen de gemeente Borne, Twentse Weg- en Waterbouw (TWW), Asfaltcentrale Hengelo, Roof2Roof en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. In het asfalt is dakrecyclaat (APP gemodificeerd) van Roof2Roof verwerkt als bitumenvervanger én als asfaltverbeteraar. De proef moet aantonen dat het gebruik van dakbitumen positieve effecten heeft op de kwaliteit van asfalt door:

  • verbetering van de flexibiliteit bij lage temperaturen (minder gevoelig voor vorstschade);
  • minder gevoeligheid voor veroudering;
  • afname van spoorvorming.

De komende 3 jaren zal de weg intensief worden gebruikt door bouw- en vrachtverkeer. De kwaliteit van het wegdek zal continue worden gemonitored.

De Roof2Road-ketenbenadering is uniek in de wereld en de enige methode om bitumen daken gegarandeerd teer- en asbestvrij in te zamelen en te verwerken tot zuivere hoogwaardige grondstoffen voor nieuw duurzaam asfalt. Door het regionaal sluiten van materiaalkringlopen wordt bespaard op fossiele grondstoffen, energie en CO2-uitstoot. Daarmee draagt Roof2Road bij aan de realisatie van een circulaire economie. Roof2Road is dus goed voor mens, bedrijfsleven en milieu. Een win-win-win-situatie!

 

Nieuws uit het veld

CE-markering voor Roof2Road bitumen voor de wegenbouw

Roof2Road geeft een belangrijke impuls aan de circulaire economie met het behalen van een CE-markering op gerecyclede bitumen voor de wegenbouw. Het is de laatste stap om de bitumenkringloop van Roof2Road te sluiten: van dakbedekking naar asfalt.

Lees verder...