R2R-specialistennetwerk | LOGIN

Bitumen dakbedekkingen

Bitumen is hét dakbedekkingsmateriaal voor het platte dak. Sinds begin twintigste eeuw tot nu toe is bitumen in Nederland het belangrijkste materiaal voor een duurzame waterdichte bedekking van het platte dak. Gedurende deze lange periode heeft de bitumen dakbedekking een enorme technologische ontwikkeling doorgemaakt. Hierdoor zijn de huidige dakbedekkingsmaterialen en dakbedekkingssystemen onvergelijkbaar met die van bijvoorbeeld veertig jaar geleden. Echter, op vele daken ligt nog steeds de bitumineuze dakbedekking van enkele decennia oud. Dit komt enerzijds door de zeer lange levensduur en anderzijds door de bijzondere eigenschappen van bitumen: uitstekende hechting, optimale flexibiliteit en eenvoudige, zekere verwerking.

Bitumen is geen teer

Bitumen is een natuurlijke grondstof. Het is een stof die op enkele plaatsen in de wereld als natuurproduct voorkomt. Maar meestal is bitumen de zwaarste fractie van aardolie en wordt het gewonnen als destilaat. Bitumen en teer worden ten onrechte nog wel eens door elkaar gehaald. Maar bitumen is geen teer! De enige overeenkomst tussen teer en bitumen is de donkere kleur. Maar teer is zwart en bitumen donkerbruin. Verder zijn het compleet andere producten, met verschillende oorsprong, eigenschappen en karakteristieken. Teer is een steenkoolproduct en bitumen een aardolieproduct. Teer mag om gezondheids- en milieutechnische redenen niet meer worden toegepast. Bitumen is een gekend bouwproduct dat aan alle gezondheids- en milieutechnische eisen voldoet. Teer is daarentegen gevaarlijk afval en dient apart te worden afgevoerd naar een thermische verwerking.

Bitumen en recycling

Bitumen is uitstekend recyclebaar. Sterker nog, bitumineuze bouwproducten (zoals bitumen asfalt) zijn de meest gerecyclede bouwproducten in de wereld. Toch wordt een hoogwaardig product als bitumen dakbedekkingsmateriaal nog op beperkte schaal gerecycled. R2R heeft door samenwerking in de keten de recycling de noodzakelijk impuls gegeven. Met R2R heeft de gebouweigenaar de zekerheid dat het bitumen dakafval op een zo hoogwaardig mogelijke wijze economisch en ecologisch verantwoord wordt verwerkt. Tot grondstoffen voor nieuwe dakrollen én nieuwe milieuvriendelijk asfaltwegen met een betere kwaliteit.

Nieuws uit het veld

CE-markering voor Roof2Road bitumen voor de wegenbouw

Roof2Road geeft een belangrijke impuls aan de circulaire economie met het behalen van een CE-markering op gerecyclede bitumen voor de wegenbouw. Het is de laatste stap om de bitumenkringloop van Roof2Road te sluiten: van dakbedekking naar asfalt.

Lees verder...