R2R-specialistennetwerk | LOGIN

Nieuws uit het veld

Gemeente Dronten; rijden over het oude dak van zwembad overboord

 

 

9-10-2020

PERSBERICHT

Automobilisten die over enige tijd over het nieuwe asfalt van De Zuid rijden, rijden daarmee over het oude dak van zwembad Overboord. Daarmee heeft Dronten een landelijke primeur, die op vele terreinen goed is: voor de portemonnee, voor het milieu, voor het wegdek en voor de asfaltindustrie. Maar dat behoeft misschien wel enige uitleg. Wethouders Irene Korting van verkeer en Ton van Amerongen van duurzaamheid voorzien daar graag in.

Nederlandse primeur

Het oude ‘bitumendak’ van zwembad Overboord is door Roelofs, specialist in infrastructuur, verwerkt in het nieuwe asfalt op project De Zuid. Een primeur in Flevoland, maar ook een nationale primeur. Het is namelijk voor het eerst dat bitumen, afkomstig van een dak uit de gemeente, daadwerkelijk gebruikt wordt voor nieuwe wegbedekking in dezelfde gemeente. ‘Het is een uitermate innovatieve toepassing waarmee Dronten voorop loopt,’ zegt wethouder Irene Korting trots. ‘Een mooie uitdaging om op allerlei terreinen zo duurzaam mogelijk en circulair bezig te zijn. In de wereld van mobiliteit en infrastructuur geldt dat ook. Daarom is dit zo’n mooi project waar dingen slim samenkomen.’ Ton van Amerongen vult aan: ‘Het sluit aan bij de ambities die we lokaal en regionaal hebben op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. En het is financieel ook nog aantrekkelijk. De aanleg kost net zo veel, maar deze wegbedekking heeft een langere levensduur dan het traditionele asfalt.’

Veel voordelen

Voor de techniek schuift Gerben Bijker aan. Hij is van Roof2Road, het bedrijf dat deze innovatie stimuleert en een samenwerking hiervoor is aangegaan met vijf bedrijven in de asfaltindustrie. De bitumendakbedekking afkomstig van oude daken worden door hen verwerkt tot bruikbare grondstof voor asfaltproducenten. ‘Tot nog toe was het zo dat deze dakbedekking na sloop of renovatie van een gebouw naar de afvalverbrander ging,’ legt hij uit. ‘Maar ook de asfaltbranche is op zoek naar alternatieven en verduurzaming. Bitumen is een onderdeel van asfalt en wordt gewonnen uit ruwe aardolie. Door de energietransitie wordt goede bitumen echter steeds schaarser: Olieraffinaderijen sluiten en aardolie wordt steeds verder gekraakt voor de productie van brandstoffen, waardoor er minder bitumen overblijft.’

En dakbedekking bevat goede bitumen. ‘Dakbedekking gaat gemiddeld 30 tot 40 jaar mee en dat is langer dan de levensduur van een asfaltweg. Het is een betere kwaliteit dan het bitumen dat doorgaans in de asfaltindustrie gebruikt wordt. Het gevolg is dat asfalt waar bitumen van daken in verwerkt zit een langere levensuur heeft en ook sterker is. Er is genoeg bitumen dakbedekking voorhanden om ons van een vaste aanvoer te voorzien. We werken daarvoor samen met slopers en dakdekkers. Voor hen is het financieel aantrekkelijk die als grondstof voor de asfaltindustrie te kunnen aanleveren. De aanlegkosten van wegen die van dit soort asfalt gebruik maken zijn gelijk, maar door de langere levensduur is het dus uiteindelijk goedkoper.’

Investering

Vandaar dat een vijftal asfaltbedrijven de handen ineen hebben geslagen en de toepassing van bitumendaken in asfalt grootschalig willen toepassen en promoten. Roelofs, het bedrijf dat De Zuid gaat asfalteren, is één van die bedrijven. Marco Kok van Roelofs vult aan: ‘Wat eerst afval was, is zo grondstof geworden waarmee de kwaliteit van het asfalt ook nog eens toeneemt en dat sluit goed aan op de duurzaamheidsambities van ons bedrijf. Daarnaast leende De Zuid zich goed om dit soort nieuwe ontwikkelingen te implementeren omdat het in bouwteam samen met gemeente wordt gerealiseerd, het ontwerp kon dan ook heel snel aangepast worden zonder dat dit ten koste ging van de voortgang van project. Door bitumen van daken te gebruiken, boren we een nieuwe markt qua grondstoffen aan voor de asfaltproductie. De toepassing vergt wel een extra investering bij de asfaltproductie maar deze is te verwaarlozen bij grootschalige toepassing, waar wij met elkaar in geloven. Opdrachtgevers zoals gemeente Dronten, die zich hiervoor openstellen, zijn daarbij van groot belang.’

Innovatieve ontwikkeling

Dit initiatief is ontstaan vanuit het Platform Circulair Flevoland, dat dit soort ketensamenwerkingen aanjaagt. Dat is één van de redenen dat Dronten er trots op is als eerste gemeente in Nederland de dakbedekking van een onlangs gesloopt gebouw, het oude zwembad Overboord, te kunnen gebruiken bij de asfaltering van De Zuid. ‘Dat spreekt toch tot de verbeelding, dat je straks eigenlijk over het oude dak van Overboord rijdt,’ zegt Irene Korting. ‘We geven graag de ruimte aan deze innovatieve ontwikkeling en hebben daarbij ook oog voor een stukje van onze historie.’ De asfaltering van De Zuid is het eerste project. Als dat bevalt, kan het vaker worden toegepast.’ Ook wethouder Ton van Amerongen is blij. ‘Niet alleen vanuit mijn portefeuille ‘financiën’, maar ook vanuit mijn portefeuille ‘Milieu en duurzaamheid’. Het is natuurlijk geweldig dat een product dat eerst als afval werd weggegooid, nu op een goede manier hergebruikt kan worden. Dat zorgt uiteindelijk ook weer voor een lagere milieubelasting en minder CO2-uitstoot, omdat het nu niet meer verbrand hoeft te worden. En er is inderdaad genoeg bitumen voor handen. Bij de sloop van panden in het Hanzekwartier zal wellicht ook het nodige vrijkomen. Dat kan misschien weer worden gebruikt voor de asfaltering van andere wegen. Tel daarbij dat hiermee de kwaliteit van het asfalt toeneemt, en het dus gaat om de upcycling van asfalt, en je snapt ons enthousiasme.’

Nieuwe verbindingen

‘Het is mooi dat we als college deze unieke ‘nieuwe verbinding’ kunnen aanleggen en dat we Dronten daarmee ook landelijk op kaart te zetten. Zowel vanuit de portefeuille duurzaamheid als vanuit portefeuille verkeer en vervoer komen onze wegen mooi samen ’, besluit Irene Korting. Het werk vindt gefaseerd plaats en eindigt juli 2021 ter hoogte van De Boeg. Daarna wordt het gedeelte geasfalteerd van De Boeg tot Landmaten. Dat laatste betreft een deklaag waarin R2R nog niet wordt toegepast.

Wat zijn bitumen?

Bitumen is een van nature vloeibaar mengsel van verschillende koolwaterstoffen die voorkomen in ruwe aardolie. Bij de raffinage van ruwe aardolie kan het mengsel gescheiden worden van de andere bestanddelen van aardolie, zoals nafta, benzine of diesel, en blijft het als zwaarste bestanddeel achter. Het kan ook in de natuur zelf gevormd worden. Bitumen wordt onder andere gebruikt als bedekking van platte daken en als bestanddeel van asfalt.

 

Gemeente Groningen kiest voor circulair met Roof2Road asfalt

 

De gemeente Groningen is één van de eerste gemeenten die Roof2Road bitumen toepast. De reguliere bitumen in asfalt,  gemaakt van aardolie, wordt daarbij vervangen door bitumen die gewonnen wordt uit vrijkomend dakbedekkingsmateriaal. In samenwerking met de gemeente heeft Roelofs in 2019 asfalt aangelegd waar deze hoogwaardige grondstof in is verwerkt.

Ronald Rosman, stadsbeheerder van de gemeente Groningen, vertelt: “Dit soort marktinitiatieven willen wij als overheid omarmen en een kans geven. Het past immers perfect in ons duurzaamheidsbeleid”.

Circulair asfalt
Roelofs is één van de vijf innovatieve infrabedrijven die onlangs een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend om te werken aan verduurzaming van de Nederlandse wegen met Roof2Road bitumen. Door te investeren in deze circulaire, hoogwaardige grondstof zet Roelofs een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Dit kan Roelofs echter niet alleen: ook wegbeheerders hebben hierin een verantwoordelijkheid. Gemeente Groningen is één van de eerste gemeenten die dit nieuwe product toepast om ervaringen op te doen.

Het bouwteamcontract is uitermate geschikt op nieuwe, innovatieve oplossingen als deze samen te ontwikkelen. Het ontwerp wordt hierbij samen uitgewerkt, je vliegt het project dus echt samen aan.

Roof2Road
Roof2Road bitumen is een hoogwaardige circulaire bouwstof (“lijm”) voor asfalt. Het is een nieuwe circulaire keten: de bitumen in vrijkomend dakbedekkingsmateriaal kan als grondstof behouden worden in plaats van te worden verbrand. Roof2Road is 100% circulair, CE gemarkeerd door KIWA Nederland: bitumenrecycling volgens de principes van de circulaire economie.

Heavy duty asfalt voor Rotterdam Airport crashtender baan

maandag 15 juni 2020

Dura Vermeer voert geregeld asfaltwerkzaamheden uit op Rotterdam The Hague Airport. Op 15 juni hebben wij bij de aanleg van een verbindingsweg tussen de nieuwe brandweerkazerne en taxibaan November zowel Roof2Road bitumen als Bitumen FreshAir toegepast. Niet eerder werden deze twee duurzame asfaltinnovaties op eenzelfde locatie aangebracht.

 

VAN DAK NAAR WEG

Roof2Road verbetert de kwaliteit van het asfalt met de hoogwaardige eigenschappen van het gemodificeerde bitumen van dakbedekking. Door gebruik van dit bitumen worden waardevolle grondstoffen behouden door ze opnieuw in te zetten in plaats van te verbranden. Door toevoeging van tweeënhalf procent Roof2Road-bitumen kan duurzamer asfalt geproduceerd worden. Ook gaat de kwaliteit van het asfalt omhoog, terwijl de kosten gelijk blijven. 

 

BETERE LUCHTKWALITEIT

Vorig jaar heeft Dura Vermeer, samen met partner Shell, Bitumen FreshAir voor het eerst getest op Rotterdam The Hague Airport. Bitumen FreshAir is een additief in het bitumen die de emissies en fijnstof van het asfalt vermindert met gemiddeld 40%. Toevoeging van dit component zorgt ervoor dat de lokale luchtkwaliteit minder wordt belast dan bij gebruik van conventionele bitumen. Dit is niet alleen gunstig voor de omgeving, maar ook fijn voor de mensen die ermee werken. 

 

STRATEGIE

Het gebruik van Roof2Road en Bitumen FreshAir sluit uitstekend aan bij de duurzaamheids-ambities van Dura Vermeer “Hergebruik? Zo vaak mogelijk” en “Groener & gezonder”.

Roelofs gaat voor circulair asfalt

 

5 infrabedrijven hebben bij Platform Circulair Flevoland de overeenkomst getekend om te werken aan verduurzaming van de Nederlandse wegen met Roof2Road bitumen.

 

Roof2Road

Dura Vermeer, H4A, Ooms Producten, Reinten Infra en Roelofs zetten een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie door te investeren in deze circulaire hoogwaardige grondstof. 

 

Roof2Road bitumen is een hoogwaardige circulaire bouwstof (“lijm”) voor asfalt. Het is een nieuwe circulaire keten waarin grondstoffen behouden kunnen worden door ze opnieuw in te zetten in plaats van te verbranden. Roof2Road is 100% circulair; circulaire bitumen. Door inzet van Roof2Road bitumen kan 30.000 ton CO2 per jaar worden bespaard.

 

Duurzaam moederbestek
BouwCirculair, het platform voor circulair denken en doen in de infrasector, heeft samen met gemeentes het duurzaam moederbestek voor asfalt gemaakt. Dit moederbestek geeft ruimte aan circulaire materialen en werkt met een MKI (milieukosten indicator). Aannemers investeren al in duurzaamheid, nu is het de beurt aan de opdrachtgevers, de overheden. Zij kunnen de volgende stap zetten om asfalt een stuk duurzamer te maken. De gemeente of provincie kan het bestek vanaf nu met één muisklik overnemen, zodat het gemakkelijker wordt om asfalt te verduurzamen.

Moederbestek.nl

CE-markering voor Roof2Road bitumen voor de wegenbouw

Roof2Road geeft een belangrijke impuls aan de circulaire economie met het behalen van een CE-markering op gerecyclede bitumen voor de wegenbouw. Het is de laatste stap om de bitumenkringloop van Roof2Road te sluiten: van dakbedekking naar asfalt.

Lees verder...

Ondertekening Grondstoffenakkoord door Probasys Benelux

Tijdens het tweede Probasys Benelux Management Symposium op dinsdag 14 november 2017 hebben de leden van Probasys Benelux het Grondstoffenakkoord ondertekend.

Lees verder...

Roof2Roof start 10/10 met inname in Almere

Op de “dag van de duurzaamheid 2016” opent Roof2Roof de poorten van een nieuwe inname- en verwerkingslocatie in Almere. Wegens eigen succes liep Roof2Roof tegen de capaciteitsgrenzen aan van het Recyclecentre in Zutphen. Door de vestiging op het terrein van Vijfhoek Recycling Almere kan de inname van gekwalificeerde bitumineuze dakbedekking per direct worden hervat en is deze ook voor de toekomst gegarandeerd.

Lees verder...

Pilot Roof2Road van start!

Roof2Roof is niet alleen meer 'van dak tot dak', maar sinds kort ook ‘van dak tot weg’: Roof2Road. De gemeente Borne had 26 april 2016 de primeur. In Borne werd met succes een nieuwe duurzame asfaltweg aangelegd met gerecycled bitumen dakmateriaal van Roof2Roof.

Lees verder...

Eerste resultaten samenwerking Roof2Roof en BRN veelbelovend

Hoogwaardige recycling van bitumen daken krijgt steeds meer bekendheid en het volume ervan groeit gestaag. In 2015 zijn door Roof2Roof zo’n 100 daksloopprojecten uitgevoerd waarbij in totaliteit zo’n 321.000 m2 oude bitumen daken zijn gerecycled tot grondstoffen voor de productie van nieuwe dakrollen.

Lees verder...

Roof2Roof in de media

Er is veel aandacht voor Roof2Roof in de media. In het vakblad voor de dakenbranche "Dakenraad" en het magazine voor gebouweigenaren "Appartement & Eigenaar" was Roof2Roof-recycling hot news. Bekijk de artikelen in "In de media" in het menu "Over ons".

Lees verder...

Positieve beoordeling voor Roof2Roof

De duurzame sloop van het Wentgebouw van de Universiteit Utrecht door Dusseldorp is zo goed als afgerond. Advies- en ingenieursbureau Tauw deed een audit naar het hoogwaardig gebruik van het oude dakmateriaal via Roof2Roof. De bevindingen zijn duidelijk: Roof2Roof doet wat ze zegt!

Lees verder...

Partnership BRN en Roof2Roof

Donderdag 2 juli 2015 hebben BRN (Bitumen Recycling Nederland) en Roof2Roof een partnerovereenkomst gesloten. Beide organisaties zetten zich in voor hoogwaardige recycling van bitumen dakbedekking. Deze samenwerking zal bitumenrecycling een verdere impuls geven.

Lees verder...

Domesta en Serco recyclen 226 daken

Woningcorporatie Domesta werkt samen met Roof2Roof-specialist Serco Dakspecialisten B.V. uit Lemelerveld aan hun eerste Roof2Roof-project. In Schoonvelde-Oost krijgen 226 bergingen nieuwe dakbedekking en wordt het bitumen dakafval gerecycled tot nieuwe dakbedekking. 

Lees verder...

Mastum ontmantelt dak voor recycling

Niet slopen maar ontmantelen om te recyclen. Dat is de nieuwe aanpak van Mastum Daksystemen uit De Meern in samenwerking met Roof2Roof. Het eerste project van deze kersverse Roof2Roof-specialist is inmiddels afgerond.

Lees verder...

Roof2Roof in Dakenraad april 2015

"Het lijkt er op dat het nu ook menens wordt met het recyclen van versleten bitumen dakbedekkingen." Zo begint het artikel over Roof2Roof bitumenrecycling in de nieuwe editie van het vakblad Dakenraad. Nieuwsgierig? Lees hier het volledige artikel. 

Lees verder...

Roof2Roof on the road

Roof2Roof is trots op haar specialisten en Roof2Roof-specialisten zijn er ook trots op dat ze onderdeel uitmaken van het specialistennetwerk. Dat is nu ook duidelijk zichtbaar op de Nederlandse wegen. Adaktis heeft de primeur!

Lees verder...

UDO heeft oog voor Roof2Roof

UDO Dakbedekkingen B.V. uit Uden en Raamsdonksveer heeft zich aangesloten bij het Roof2Roof-specialistennetwerk. UDO heeft een duidelijk visie op daken, waarin kwaliteit en MVO centraal staat. Deelname aan Roof2Roof is een vanzelfsprekende stap voor de Noord-Brabantse dakspecialist.

Lees verder...

Van der Bel maakt met R2R werk van circulair slopen

Roof2Roof-specialist Van der Bel Sloopwerken B.V. uit Aartswout is gestart met haar eerste Roof2Roof-projecten. Het betreft de sloop van 2 scholen: het Petrus Canisius College in Heiloo en de Heldringschool in Amsterdam. De daken van beide scholen zijn geschikt voor Roof2Roof-recyling.

Lees verder...

Adaktis 1e Groninger R2R-specialist

De provincie Groningen is met Adaktis Dakwerken B.V. nu ook vertegenwoordigd in het Roof2Roof-specialistennetwerk. Het gerenommeerde dakbedekkingsbedrijf uit de stad Groningen kent een lange MVO-traditie. Roof2Roof-specialist worden, is voor Adaktis een logische stap in het verder verduurzamen van de bedrijfsvoering.

Lees verder...

Van der Wiel kiest ook voor Roof2Roof

Van der Wiel Infra & Milieu B.V. heeft zich als sloopaannemer aangesloten bij het Roof2Roof-specialistennetwerk. Het bedrijf is onderdeel van de Van der Wiel Holding, dat met 200 medewerkers en een jaaromzet van € 50 miljoen één van de grotere ondernemingen in Noord-Nederland.

Lees verder...

Deelname Hoogeboom Raalte aan R2R-specialistennetwerk

Het Roof2Roof-specialistennetwerk heeft zich versterkt met sloopaannemer Hoogeboom Raalte. Het allround familiebedrijf is actief in sloop-, grond-, riool- & straatwerk. Maar ook in afvalcontainers, recycling en asbestsanering.

Lees verder...

Afgewaaid dak naar Roof2Roof

Het dak van de accommodatie van voetbalvereniging Valther Boys is gisteren gesneuveld door de storm. Er is een nooddak geplaatst.

Lees verder...

Roofing Projects maakt werk van Roof2Roof

Het Roof2Roof-specialistennetwerkt is uitgebreid met Roofing Projects B.V. uit Raalte (Overijssel). Roofing Projects is gespecialiseerd in nieuwbouw, renovatie en onderhoud van platte daken. Het werkgebied bestaat voornamelijk uit Noord/Oost en Midden-Nederland.

Lees verder...

Roof2Roof in nieuwe Roofs

Het vakblad Roofs besteedt deze maand uitgebreid aandacht aan de samenwerking voor bitumenrecyling in het R2R-project in Varseveld.

Lees verder...

Jacobs Dakspecialist nu ook Roof2Roof-specialist

Het R2R-specialistennetwerk breidt zich snel uit. Het nieuwste lid is Jacobs Dakspecialist B.V. uit Balkbrug (Overijssel), specialist in onder andere daksloopwerken.

Lees verder...

Bork Groep wordt R2R-specialist

De Bork Groep uit Stuifzand (Drenthe) heeft zich aangesloten bij het Roof2Roof-specialistennetwerk. Bork is een modern familiebedrijf met activiteiten op het gebied van sloop, recycling, asbestsanering en milieutechniek.

Lees verder...

NDA sluit zich aan bij Roof2Roof

De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) en Roof2Roof slaan de handen ineen en maken samen werk van het recyclen van oude bitumen daken naar nieuwe dakrollen. Met deze samenwerking krijgt Roof2Roof-recycling een landelijke impuls. 

Lees verder...

Roof2Roof-primeur Gelderland

De provincie Gelderland heeft zijn eerste Roof2Roof-project. In Varsseveld wordt door Kwerreveld Dakbedekkingen het dak van verpleeghuis Den Es van Azora Zorg vervangen.

Lees verder...

Communicatietraject R2R Fryslan

Op 5 augustus 2014 is gestart met de verspreiding van de eerste informatieflyers van het project Roof2Roof Fryslan onder mogelijke ketenpartners in de provincie Fryslan. 

Lees verder...

R2R recyclet dak Prins Bernardhoeve

Boverhoff Sloopwerken uit Heerde is 24 juni 2014 begonnen met de sloop van het voorste gedeelte van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren. Het oude bitumen dak wordt door Roof2Roof gerecycled tot nieuwe dakrollen. De sloopwerkzaamheden duren tot 1 september.

Lees verder...

Mijlpaal 1e R2R project Friesland

Het eerste Fryske Roof2Roof project bereikte 9 mei 2014 haar eerste R2R mijlpaal. De eerste pallets met dakmateriaal worden via Roof2Roof Recyling verwerkt tot nieuwe dakrollen.

Lees verder...

Project Roof2Roof Fryslân van start

Dinsdagochtend 4 maart 2014 is met een presentatie tijdens het Klimaatoverleg Fryslân in het provinciehuis, het startsein gegeven voor het project Roof2Roof Fryslân. 

Lees verder...

Eerste R2R project in Drenthe

Assen heeft de primeur van het eerste Drentse Roof2Roof project. In februari 2014 is J.C. Krans Aannemingswerken uit Nieuw Buinen gestart met de totaalsloop van het Vincent van Gogh College in Assen. 

Lees verder...

Nieuws uit het veld

Gemeente Dronten; rijden over het oude dak van zwembad overboord

 

 

9-10-2020

PERSBERICHT

Automobilisten die over enige tijd over het nieuwe asfalt van De Zuid rijden, rijden daarmee over het oude dak van zwembad Overboord. Daarmee heeft Dronten een landelijke primeur, die op vele terreinen goed is: voor de portemonnee, voor het milieu, voor het wegdek en voor de asfaltindustrie. Maar dat behoeft misschien wel enige uitleg. Wethouders Irene Korting van verkeer en Ton van Amerongen van duurzaamheid voorzien daar graag in.

Nederlandse primeur

Het oude ‘bitumendak’ van zwembad Overboord is door Roelofs, specialist in infrastructuur, verwerkt in het nieuwe asfalt op project De Zuid. Een primeur in Flevoland, maar ook een nationale primeur. Het is namelijk voor het eerst dat bitumen, afkomstig van een dak uit de gemeente, daadwerkelijk gebruikt wordt voor nieuwe wegbedekking in dezelfde gemeente. ‘Het is een uitermate innovatieve toepassing waarmee Dronten voorop loopt,’ zegt wethouder Irene Korting trots. ‘Een mooie uitdaging om op allerlei terreinen zo duurzaam mogelijk en circulair bezig te zijn. In de wereld van mobiliteit en infrastructuur geldt dat ook. Daarom is dit zo’n mooi project waar dingen slim samenkomen.’ Ton van Amerongen vult aan: ‘Het sluit aan bij de ambities die we lokaal en regionaal hebben op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. En het is financieel ook nog aantrekkelijk. De aanleg kost net zo veel, maar deze wegbedekking heeft een langere levensduur dan het traditionele asfalt.’

Veel voordelen

Voor de techniek schuift Gerben Bijker aan. Hij is van Roof2Road, het bedrijf dat deze innovatie stimuleert en een samenwerking hiervoor is aangegaan met vijf bedrijven in de asfaltindustrie. De bitumendakbedekking afkomstig van oude daken worden door hen verwerkt tot bruikbare grondstof voor asfaltproducenten. ‘Tot nog toe was het zo dat deze dakbedekking na sloop of renovatie van een gebouw naar de afvalverbrander ging,’ legt hij uit. ‘Maar ook de asfaltbranche is op zoek naar alternatieven en verduurzaming. Bitumen is een onderdeel van asfalt en wordt gewonnen uit ruwe aardolie. Door de energietransitie wordt goede bitumen echter steeds schaarser: Olieraffinaderijen sluiten en aardolie wordt steeds verder gekraakt voor de productie van brandstoffen, waardoor er minder bitumen overblijft.’

En dakbedekking bevat goede bitumen. ‘Dakbedekking gaat gemiddeld 30 tot 40 jaar mee en dat is langer dan de levensduur van een asfaltweg. Het is een betere kwaliteit dan het bitumen dat doorgaans in de asfaltindustrie gebruikt wordt. Het gevolg is dat asfalt waar bitumen van daken in verwerkt zit een langere levensuur heeft en ook sterker is. Er is genoeg bitumen dakbedekking voorhanden om ons van een vaste aanvoer te voorzien. We werken daarvoor samen met slopers en dakdekkers. Voor hen is het financieel aantrekkelijk die als grondstof voor de asfaltindustrie te kunnen aanleveren. De aanlegkosten van wegen die van dit soort asfalt gebruik maken zijn gelijk, maar door de langere levensduur is het dus uiteindelijk goedkoper.’

Investering

Vandaar dat een vijftal asfaltbedrijven de handen ineen hebben geslagen en de toepassing van bitumendaken in asfalt grootschalig willen toepassen en promoten. Roelofs, het bedrijf dat De Zuid gaat asfalteren, is één van die bedrijven. Marco Kok van Roelofs vult aan: ‘Wat eerst afval was, is zo grondstof geworden waarmee de kwaliteit van het asfalt ook nog eens toeneemt en dat sluit goed aan op de duurzaamheidsambities van ons bedrijf. Daarnaast leende De Zuid zich goed om dit soort nieuwe ontwikkelingen te implementeren omdat het in bouwteam samen met gemeente wordt gerealiseerd, het ontwerp kon dan ook heel snel aangepast worden zonder dat dit ten koste ging van de voortgang van project. Door bitumen van daken te gebruiken, boren we een nieuwe markt qua grondstoffen aan voor de asfaltproductie. De toepassing vergt wel een extra investering bij de asfaltproductie maar deze is te verwaarlozen bij grootschalige toepassing, waar wij met elkaar in geloven. Opdrachtgevers zoals gemeente Dronten, die zich hiervoor openstellen, zijn daarbij van groot belang.’

Innovatieve ontwikkeling

Dit initiatief is ontstaan vanuit het Platform Circulair Flevoland, dat dit soort ketensamenwerkingen aanjaagt. Dat is één van de redenen dat Dronten er trots op is als eerste gemeente in Nederland de dakbedekking van een onlangs gesloopt gebouw, het oude zwembad Overboord, te kunnen gebruiken bij de asfaltering van De Zuid. ‘Dat spreekt toch tot de verbeelding, dat je straks eigenlijk over het oude dak van Overboord rijdt,’ zegt Irene Korting. ‘We geven graag de ruimte aan deze innovatieve ontwikkeling en hebben daarbij ook oog voor een stukje van onze historie.’ De asfaltering van De Zuid is het eerste project. Als dat bevalt, kan het vaker worden toegepast.’ Ook wethouder Ton van Amerongen is blij. ‘Niet alleen vanuit mijn portefeuille ‘financiën’, maar ook vanuit mijn portefeuille ‘Milieu en duurzaamheid’. Het is natuurlijk geweldig dat een product dat eerst als afval werd weggegooid, nu op een goede manier hergebruikt kan worden. Dat zorgt uiteindelijk ook weer voor een lagere milieubelasting en minder CO2-uitstoot, omdat het nu niet meer verbrand hoeft te worden. En er is inderdaad genoeg bitumen voor handen. Bij de sloop van panden in het Hanzekwartier zal wellicht ook het nodige vrijkomen. Dat kan misschien weer worden gebruikt voor de asfaltering van andere wegen. Tel daarbij dat hiermee de kwaliteit van het asfalt toeneemt, en het dus gaat om de upcycling van asfalt, en je snapt ons enthousiasme.’

Nieuwe verbindingen

‘Het is mooi dat we als college deze unieke ‘nieuwe verbinding’ kunnen aanleggen en dat we Dronten daarmee ook landelijk op kaart te zetten. Zowel vanuit de portefeuille duurzaamheid als vanuit portefeuille verkeer en vervoer komen onze wegen mooi samen ’, besluit Irene Korting. Het werk vindt gefaseerd plaats en eindigt juli 2021 ter hoogte van De Boeg. Daarna wordt het gedeelte geasfalteerd van De Boeg tot Landmaten. Dat laatste betreft een deklaag waarin R2R nog niet wordt toegepast.

Wat zijn bitumen?

Bitumen is een van nature vloeibaar mengsel van verschillende koolwaterstoffen die voorkomen in ruwe aardolie. Bij de raffinage van ruwe aardolie kan het mengsel gescheiden worden van de andere bestanddelen van aardolie, zoals nafta, benzine of diesel, en blijft het als zwaarste bestanddeel achter. Het kan ook in de natuur zelf gevormd worden. Bitumen wordt onder andere gebruikt als bedekking van platte daken en als bestanddeel van asfalt.