R2R-specialistennetwerk | LOGIN

Heavy duty asfalt voor Rotterdam Airport crashtender baan

maandag 15 juni 2020

Dura Vermeer voert geregeld asfaltwerkzaamheden uit op Rotterdam The Hague Airport. Op 15 juni hebben wij bij de aanleg van een verbindingsweg tussen de nieuwe brandweerkazerne en taxibaan November zowel Roof2Road bitumen als Bitumen FreshAir toegepast. Niet eerder werden deze twee duurzame asfaltinnovaties op eenzelfde locatie aangebracht.

 

VAN DAK NAAR WEG

Roof2Road verbetert de kwaliteit van het asfalt met de hoogwaardige eigenschappen van het gemodificeerde bitumen van dakbedekking. Door gebruik van dit bitumen worden waardevolle grondstoffen behouden door ze opnieuw in te zetten in plaats van te verbranden. Door toevoeging van tweeënhalf procent Roof2Road-bitumen kan duurzamer asfalt geproduceerd worden. Ook gaat de kwaliteit van het asfalt omhoog, terwijl de kosten gelijk blijven. 

 

BETERE LUCHTKWALITEIT

Vorig jaar heeft Dura Vermeer, samen met partner Shell, Bitumen FreshAir voor het eerst getest op Rotterdam The Hague Airport. Bitumen FreshAir is een additief in het bitumen die de emissies en fijnstof van het asfalt vermindert met gemiddeld 40%. Toevoeging van dit component zorgt ervoor dat de lokale luchtkwaliteit minder wordt belast dan bij gebruik van conventionele bitumen. Dit is niet alleen gunstig voor de omgeving, maar ook fijn voor de mensen die ermee werken. 

 

STRATEGIE

Het gebruik van Roof2Road en Bitumen FreshAir sluit uitstekend aan bij de duurzaamheids-ambities van Dura Vermeer “Hergebruik? Zo vaak mogelijk” en “Groener & gezonder”.

Nieuws uit het veld

Gemeente Groningen kiest voor circulair met Roof2Road asfalt

 

De gemeente Groningen is één van de eerste gemeenten die Roof2Road bitumen toepast. De reguliere bitumen in asfalt,  gemaakt van aardolie, wordt daarbij vervangen door bitumen die gewonnen wordt uit vrijkomend dakbedekkingsmateriaal. In samenwerking met de gemeente heeft Roelofs in 2019 asfalt aangelegd waar deze hoogwaardige grondstof in is verwerkt.

Ronald Rosman, stadsbeheerder van de gemeente Groningen, vertelt: “Dit soort marktinitiatieven willen wij als overheid omarmen en een kans geven. Het past immers perfect in ons duurzaamheidsbeleid”.

Circulair asfalt
Roelofs is één van de vijf innovatieve infrabedrijven die onlangs een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend om te werken aan verduurzaming van de Nederlandse wegen met Roof2Road bitumen. Door te investeren in deze circulaire, hoogwaardige grondstof zet Roelofs een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Dit kan Roelofs echter niet alleen: ook wegbeheerders hebben hierin een verantwoordelijkheid. Gemeente Groningen is één van de eerste gemeenten die dit nieuwe product toepast om ervaringen op te doen.

Het bouwteamcontract is uitermate geschikt op nieuwe, innovatieve oplossingen als deze samen te ontwikkelen. Het ontwerp wordt hierbij samen uitgewerkt, je vliegt het project dus echt samen aan.

Roof2Road
Roof2Road bitumen is een hoogwaardige circulaire bouwstof (“lijm”) voor asfalt. Het is een nieuwe circulaire keten: de bitumen in vrijkomend dakbedekkingsmateriaal kan als grondstof behouden worden in plaats van te worden verbrand. Roof2Road is 100% circulair, CE gemarkeerd door KIWA Nederland: bitumenrecycling volgens de principes van de circulaire economie.