R2R-specialistennetwerk | LOGIN

Roelofs gaat voor circulair asfalt

 

5 infrabedrijven hebben bij Platform Circulair Flevoland de overeenkomst getekend om te werken aan verduurzaming van de Nederlandse wegen met Roof2Road bitumen.

 

Roof2Road

Dura Vermeer, H4A, Ooms Producten, Reinten Infra en Roelofs zetten een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie door te investeren in deze circulaire hoogwaardige grondstof. 

 

Roof2Road bitumen is een hoogwaardige circulaire bouwstof (“lijm”) voor asfalt. Het is een nieuwe circulaire keten waarin grondstoffen behouden kunnen worden door ze opnieuw in te zetten in plaats van te verbranden. Roof2Road is 100% circulair; circulaire bitumen. Door inzet van Roof2Road bitumen kan 30.000 ton CO2 per jaar worden bespaard.

 

Duurzaam moederbestek
BouwCirculair, het platform voor circulair denken en doen in de infrasector, heeft samen met gemeentes het duurzaam moederbestek voor asfalt gemaakt. Dit moederbestek geeft ruimte aan circulaire materialen en werkt met een MKI (milieukosten indicator). Aannemers investeren al in duurzaamheid, nu is het de beurt aan de opdrachtgevers, de overheden. Zij kunnen de volgende stap zetten om asfalt een stuk duurzamer te maken. De gemeente of provincie kan het bestek vanaf nu met één muisklik overnemen, zodat het gemakkelijker wordt om asfalt te verduurzamen.

Moederbestek.nl

Nieuws uit het veld

Gemeente Groningen kiest voor circulair met Roof2Road asfalt

 

De gemeente Groningen is één van de eerste gemeenten die Roof2Road bitumen toepast. De reguliere bitumen in asfalt,  gemaakt van aardolie, wordt daarbij vervangen door bitumen die gewonnen wordt uit vrijkomend dakbedekkingsmateriaal. In samenwerking met de gemeente heeft Roelofs in 2019 asfalt aangelegd waar deze hoogwaardige grondstof in is verwerkt.

Ronald Rosman, stadsbeheerder van de gemeente Groningen, vertelt: “Dit soort marktinitiatieven willen wij als overheid omarmen en een kans geven. Het past immers perfect in ons duurzaamheidsbeleid”.

Circulair asfalt
Roelofs is één van de vijf innovatieve infrabedrijven die onlangs een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend om te werken aan verduurzaming van de Nederlandse wegen met Roof2Road bitumen. Door te investeren in deze circulaire, hoogwaardige grondstof zet Roelofs een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Dit kan Roelofs echter niet alleen: ook wegbeheerders hebben hierin een verantwoordelijkheid. Gemeente Groningen is één van de eerste gemeenten die dit nieuwe product toepast om ervaringen op te doen.

Het bouwteamcontract is uitermate geschikt op nieuwe, innovatieve oplossingen als deze samen te ontwikkelen. Het ontwerp wordt hierbij samen uitgewerkt, je vliegt het project dus echt samen aan.

Roof2Road
Roof2Road bitumen is een hoogwaardige circulaire bouwstof (“lijm”) voor asfalt. Het is een nieuwe circulaire keten: de bitumen in vrijkomend dakbedekkingsmateriaal kan als grondstof behouden worden in plaats van te worden verbrand. Roof2Road is 100% circulair, CE gemarkeerd door KIWA Nederland: bitumenrecycling volgens de principes van de circulaire economie.