R2R-specialistennetwerk | LOGIN

Bitumen op specificatie

Roof2Roof heeft een volledig gecontroleerd systeem voor inname en verwerking van bitumen daken. Het dakmateriaal komt niet uit het afvalcircuit, maar wordt rechtstreeks ingezameld bij sloop- en renovatieprojecten via een eigen landelijk netwerk van Roof2Roof-specialisten. Het oude bitumen dak van elk individueel project wordt geïnspecteerd, geanalyseerd en beoordeeld op geschiktheid voor Roof2Roof-recycling.

 

Gecontroleerd proces

Een belangrijk onderdeel hierin is het vaststellen van de aanwezigheid van teer en asbest. Als dit aanwezig is wordt het dak afgekeurd en niet ingenomen door Roof2Roof. Het dak zal dan in het reguliere afvalcircuit worden afgevoerd. Indien het dak geschikt is voor Roof2Roof-recycling wordt het schone en gescheiden dakmateriaal per soort bitumen (met een eigen landelijke containerservice) afgevoerd naar het Roof2Roof Recyclecentre in Almere. Daar worden het ingenomen materiaal gescheiden opgeslagen en op specificatie van de klant verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

 

 

 

Nieuws uit het veld

CE-markering voor Roof2Road bitumen voor de wegenbouw

Roof2Road geeft een belangrijke impuls aan de circulaire economie met het behalen van een CE-markering op gerecyclede bitumen voor de wegenbouw. Het is de laatste stap om de bitumenkringloop van Roof2Road te sluiten: van dakbedekking naar asfalt.

Lees verder...