R2R-specialistennetwerk | LOGIN
Circulaire economie

Circulaire economie

Bitumen is een belangrijke grondstof. Wereldwijd maakt bitumen de gebouwen waterdicht en maakt het van stenen asfalt.

In de circulaire economie moeten grondstoffen behouden blijven en worden hergebruikt. R2R is een gespecialiseerd ketensysteem voor bitumen voor het maken van duurzame dakbedekking en duurzaam asfalt. 

De Roof2Road-aanpak sluit daardoor ook goed aan bij het Cradle-to-Cradle-gedachtegoed, waarin afval niet bestaat en producten zo worden ontwikkeld dat ze eenvoudig kunnen worden hergebruikt en verwerkt in nieuwe producten of door de natuur afgebroken.

LAP 3 zet in op hergebruik van bitumineuze dakbedekking in nieuwe dakbedekking en in asfalt. 

Circulair inkopen

Overheden kunnen invulling geven aan circulair inkopen door het gebruik van R2R PMB bitumen in asfalt. 

Nieuws uit het veld

Gemeente Groningen kiest voor circulair met Roof2Road asfalt

 

De gemeente Groningen is één van de eerste gemeenten die Roof2Road bitumen toepast. De reguliere bitumen in asfalt,  gemaakt van aardolie, wordt daarbij vervangen door bitumen die gewonnen wordt uit vrijkomend dakbedekkingsmateriaal. In samenwerking met de gemeente heeft Roelofs in 2019 asfalt aangelegd waar deze hoogwaardige grondstof in is verwerkt.

Ronald Rosman, stadsbeheerder van de gemeente Groningen, vertelt: “Dit soort marktinitiatieven willen wij als overheid omarmen en een kans geven. Het past immers perfect in ons duurzaamheidsbeleid”.

Circulair asfalt
Roelofs is één van de vijf innovatieve infrabedrijven die onlangs een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend om te werken aan verduurzaming van de Nederlandse wegen met Roof2Road bitumen. Door te investeren in deze circulaire, hoogwaardige grondstof zet Roelofs een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Dit kan Roelofs echter niet alleen: ook wegbeheerders hebben hierin een verantwoordelijkheid. Gemeente Groningen is één van de eerste gemeenten die dit nieuwe product toepast om ervaringen op te doen.

Het bouwteamcontract is uitermate geschikt op nieuwe, innovatieve oplossingen als deze samen te ontwikkelen. Het ontwerp wordt hierbij samen uitgewerkt, je vliegt het project dus echt samen aan.

Roof2Road
Roof2Road bitumen is een hoogwaardige circulaire bouwstof (“lijm”) voor asfalt. Het is een nieuwe circulaire keten: de bitumen in vrijkomend dakbedekkingsmateriaal kan als grondstof behouden worden in plaats van te worden verbrand. Roof2Road is 100% circulair, CE gemarkeerd door KIWA Nederland: bitumenrecycling volgens de principes van de circulaire economie.